Перейти до змісту

Додаткові типи даних

До цього часу, ви використовували загальнопоширені типи даних, такі як:

 • int
 • float
 • str
 • bool

Але можна також використовувати більш складні типи даних.

І ви все ще матимете ті ж можливості, які були показані до цього:

 • Чудова підтримка редактора.
 • Конвертація даних з вхідних запитів.
 • Конвертація даних для відповіді.
 • Валідація даних.
 • Автоматична анотація та документація.

Інші типи даних

Ось додаткові типи даних для використання:

 • UUID:
  • Стандартний "Універсальний Унікальний Ідентифікатор", який часто використовується як ідентифікатор у багатьох базах даних та системах.
  • У запитах та відповідях буде представлений як str.
 • datetime.datetime:
  • Пайтонівський datetime.datetime.
  • У запитах та відповідях буде представлений як str в форматі ISO 8601, як: 2008-09-15T15:53:00+05:00.
 • datetime.date:
  • Пайтонівський datetime.date.
  • У запитах та відповідях буде представлений як str в форматі ISO 8601, як: 2008-09-15.
 • datetime.time:
  • Пайтонівський datetime.time.
  • У запитах та відповідях буде представлений як str в форматі ISO 8601, як: 14:23:55.003.
 • datetime.timedelta:
  • Пайтонівський datetime.timedelta.
  • У запитах та відповідях буде представлений як float загальної кількості секунд.
  • Pydantic також дозволяє представляти це як "ISO 8601 time diff encoding", більше інформації дивись у документації.
 • frozenset:
  • У запитах і відповідях це буде оброблено так само, як і set:
   • У запитах список буде зчитано, дублікати будуть видалені та він буде перетворений на set.
   • У відповідях, set буде перетворений на list.
   • Згенерована схема буде вказувати, що значення set є унікальними (з використанням JSON Schema's uniqueItems).
 • bytes:
  • Стандартний Пайтонівський bytes.
  • У запитах і відповідях це буде оброблено як str.
  • Згенерована схема буде вказувати, що це str з "форматом" binary.
 • Decimal:
  • Стандартний Пайтонівський Decimal.
  • У запитах і відповідях це буде оброблено так само, як і float.
 • Ви можете перевірити всі дійсні типи даних Pydantic тут: типи даних Pydantic.

Приклад

Ось приклад path operation з параметрами, використовуючи деякі з вищезазначених типів.

from datetime import datetime, time, timedelta
from typing import Annotated
from uuid import UUID

from fastapi import Body, FastAPI

app = FastAPI()


@app.put("/items/{item_id}")
async def read_items(
  item_id: UUID,
  start_datetime: Annotated[datetime, Body()],
  end_datetime: Annotated[datetime, Body()],
  process_after: Annotated[timedelta, Body()],
  repeat_at: Annotated[time | None, Body()] = None,
):
  start_process = start_datetime + process_after
  duration = end_datetime - start_process
  return {
    "item_id": item_id,
    "start_datetime": start_datetime,
    "end_datetime": end_datetime,
    "process_after": process_after,
    "repeat_at": repeat_at,
    "start_process": start_process,
    "duration": duration,
  }
from datetime import datetime, time, timedelta
from typing import Annotated, Union
from uuid import UUID

from fastapi import Body, FastAPI

app = FastAPI()


@app.put("/items/{item_id}")
async def read_items(
  item_id: UUID,
  start_datetime: Annotated[datetime, Body()],
  end_datetime: Annotated[datetime, Body()],
  process_after: Annotated[timedelta, Body()],
  repeat_at: Annotated[Union[time, None], Body()] = None,
):
  start_process = start_datetime + process_after
  duration = end_datetime - start_process
  return {
    "item_id": item_id,
    "start_datetime": start_datetime,
    "end_datetime": end_datetime,
    "process_after": process_after,
    "repeat_at": repeat_at,
    "start_process": start_process,
    "duration": duration,
  }
from datetime import datetime, time, timedelta
from typing import Union
from uuid import UUID

from fastapi import Body, FastAPI
from typing_extensions import Annotated

app = FastAPI()


@app.put("/items/{item_id}")
async def read_items(
  item_id: UUID,
  start_datetime: Annotated[datetime, Body()],
  end_datetime: Annotated[datetime, Body()],
  process_after: Annotated[timedelta, Body()],
  repeat_at: Annotated[Union[time, None], Body()] = None,
):
  start_process = start_datetime + process_after
  duration = end_datetime - start_process
  return {
    "item_id": item_id,
    "start_datetime": start_datetime,
    "end_datetime": end_datetime,
    "process_after": process_after,
    "repeat_at": repeat_at,
    "start_process": start_process,
    "duration": duration,
  }

Tip

Бажано використовувати Annotated версію, якщо це можливо.

from datetime import datetime, time, timedelta
from uuid import UUID

from fastapi import Body, FastAPI

app = FastAPI()


@app.put("/items/{item_id}")
async def read_items(
  item_id: UUID,
  start_datetime: datetime = Body(),
  end_datetime: datetime = Body(),
  process_after: timedelta = Body(),
  repeat_at: time | None = Body(default=None),
):
  start_process = start_datetime + process_after
  duration = end_datetime - start_process
  return {
    "item_id": item_id,
    "start_datetime": start_datetime,
    "end_datetime": end_datetime,
    "process_after": process_after,
    "repeat_at": repeat_at,
    "start_process": start_process,
    "duration": duration,
  }

Tip

Бажано використовувати Annotated версію, якщо це можливо.

from datetime import datetime, time, timedelta
from typing import Union
from uuid import UUID

from fastapi import Body, FastAPI

app = FastAPI()


@app.put("/items/{item_id}")
async def read_items(
  item_id: UUID,
  start_datetime: datetime = Body(),
  end_datetime: datetime = Body(),
  process_after: timedelta = Body(),
  repeat_at: Union[time, None] = Body(default=None),
):
  start_process = start_datetime + process_after
  duration = end_datetime - start_process
  return {
    "item_id": item_id,
    "start_datetime": start_datetime,
    "end_datetime": end_datetime,
    "process_after": process_after,
    "repeat_at": repeat_at,
    "start_process": start_process,
    "duration": duration,
  }

Зверніть увагу, що параметри всередині функції мають свій звичайний тип даних, і ви можете, наприклад, виконувати звичайні маніпуляції з датами, такі як:

from datetime import datetime, time, timedelta
from typing import Annotated
from uuid import UUID

from fastapi import Body, FastAPI

app = FastAPI()


@app.put("/items/{item_id}")
async def read_items(
  item_id: UUID,
  start_datetime: Annotated[datetime, Body()],
  end_datetime: Annotated[datetime, Body()],
  process_after: Annotated[timedelta, Body()],
  repeat_at: Annotated[time | None, Body()] = None,
):
  start_process = start_datetime + process_after
  duration = end_datetime - start_process
  return {
    "item_id": item_id,
    "start_datetime": start_datetime,
    "end_datetime": end_datetime,
    "process_after": process_after,
    "repeat_at": repeat_at,
    "start_process": start_process,
    "duration": duration,
  }
from datetime import datetime, time, timedelta
from typing import Annotated, Union
from uuid import UUID

from fastapi import Body, FastAPI

app = FastAPI()


@app.put("/items/{item_id}")
async def read_items(
  item_id: UUID,
  start_datetime: Annotated[datetime, Body()],
  end_datetime: Annotated[datetime, Body()],
  process_after: Annotated[timedelta, Body()],
  repeat_at: Annotated[Union[time, None], Body()] = None,
):
  start_process = start_datetime + process_after
  duration = end_datetime - start_process
  return {
    "item_id": item_id,
    "start_datetime": start_datetime,
    "end_datetime": end_datetime,
    "process_after": process_after,
    "repeat_at": repeat_at,
    "start_process": start_process,
    "duration": duration,
  }
from datetime import datetime, time, timedelta
from typing import Union
from uuid import UUID

from fastapi import Body, FastAPI
from typing_extensions import Annotated

app = FastAPI()


@app.put("/items/{item_id}")
async def read_items(
  item_id: UUID,
  start_datetime: Annotated[datetime, Body()],
  end_datetime: Annotated[datetime, Body()],
  process_after: Annotated[timedelta, Body()],
  repeat_at: Annotated[Union[time, None], Body()] = None,
):
  start_process = start_datetime + process_after
  duration = end_datetime - start_process
  return {
    "item_id": item_id,
    "start_datetime": start_datetime,
    "end_datetime": end_datetime,
    "process_after": process_after,
    "repeat_at": repeat_at,
    "start_process": start_process,
    "duration": duration,
  }

Tip

Бажано використовувати Annotated версію, якщо це можливо.

from datetime import datetime, time, timedelta
from uuid import UUID

from fastapi import Body, FastAPI

app = FastAPI()


@app.put("/items/{item_id}")
async def read_items(
  item_id: UUID,
  start_datetime: datetime = Body(),
  end_datetime: datetime = Body(),
  process_after: timedelta = Body(),
  repeat_at: time | None = Body(default=None),
):
  start_process = start_datetime + process_after
  duration = end_datetime - start_process
  return {
    "item_id": item_id,
    "start_datetime": start_datetime,
    "end_datetime": end_datetime,
    "process_after": process_after,
    "repeat_at": repeat_at,
    "start_process": start_process,
    "duration": duration,
  }

Tip

Бажано використовувати Annotated версію, якщо це можливо.

from datetime import datetime, time, timedelta
from typing import Union
from uuid import UUID

from fastapi import Body, FastAPI

app = FastAPI()


@app.put("/items/{item_id}")
async def read_items(
  item_id: UUID,
  start_datetime: datetime = Body(),
  end_datetime: datetime = Body(),
  process_after: timedelta = Body(),
  repeat_at: Union[time, None] = Body(default=None),
):
  start_process = start_datetime + process_after
  duration = end_datetime - start_process
  return {
    "item_id": item_id,
    "start_datetime": start_datetime,
    "end_datetime": end_datetime,
    "process_after": process_after,
    "repeat_at": repeat_at,
    "start_process": start_process,
    "duration": duration,
  }