Ana içeriğe geç

FastAPI

FastAPI

FastAPI framework, yüksek performanslı, öğrenmesi oldukça kolay, kodlaması hızlı, kullanıma hazır

Test Coverage Package version Supported Python versions


Dokümantasyon: https://fastapi.tiangolo.com

Kaynak Kod: https://github.com/tiangolo/fastapi


FastAPI, Python 'nin standart tip belirteçlerine dayalı, modern ve hızlı (yüksek performanslı) API'lar oluşturmak için kullanılabilecek web framework'tür.

Temel özellikleri şunlardır:

 • Hızlı: Çok yüksek performanslı, NodeJS ve Go ile eşit düzeyde (Starlette ve Pydantic sayesinde). En hızlı Python framework'lerinden bir tanesidir.
 • Kodlaması Hızlı: Geliştirme hızını yaklaşık %200 ile %300 aralığında arttırır. *
 • Daha az hata: İnsan (geliştirici) kaynaklı hataları yaklaşık %40 azaltır. *
 • Sezgisel: Muhteşem bir editör desteği. Her yerde otomatik tamamlama. Hata ayıklama ile daha az zaman harcayacaksınız.
 • Kolay: Öğrenmesi ve kullanması kolay olacak şekilde tasarlandı. Doküman okuma ile daha az zaman harcayacaksınız.
 • Kısa: Kod tekrarı minimize edildi. Her parametre tanımlamasında birden fazla özellik ve daha az hatayla karşılaşacaksınız.
 • Güçlü: Otomatik ve etkileşimli dokümantasyon ile birlikte, kullanıma hazır kod elde edebilirsiniz.
 • Standard öncelikli: API'lar için açık standartlara dayalı (ve tamamen uyumlu); OpenAPI (eski adıyla Swagger) ve JSON Schema.

* ilgili kanılar, dahili geliştirme ekibinin geliştirdikleri ürünlere yaptıkları testlere dayanmaktadır.

Sponsorlar

Diğer Sponsorlar

Görüşler

"[...] Bugünlerde FastAPI'ı çok fazla kullanıyorum. [...] Aslında bunu ekibimin Microsoft'taki Machine Learning servislerinin tamamında kullanmayı planlıyorum. Bunlardan bazıları Windows'un ana ürünlerine ve Office ürünlerine entegre ediliyor."

Kabir Khan - Microsoft (ref)

"FastAPItahminlerimiz'i sorgulanabilir hale getirecek bir REST sunucu oluşturmak için benimsedik/kullanmaya başladık."

Piero Molino, Yaroslav Dudin, and Sai Sumanth Miryala - Uber (ref)

"Netflix, kriz yönetiminde orkestrasyon yapabilmek için geliştirdiği yeni framework'ü Dispatch'in, açık kaynak sürümünü paylaşmaktan gurur duyuyor. [FastAPI ile yapıldı.]"

Kevin Glisson, Marc Vilanova, Forest Monsen - Netflix (ref)

"FastAPI için ayın üzerindeymişcesine heyecanlıyım. Çok eğlenceli!"

Brian Okken - Python Bytes podcast host (ref)

"Dürüst olmak gerekirse, inşa ettiğiniz şey gerçekten sağlam ve profesyonel görünüyor. Birçok açıdan Hug'ın olmasını istediğim şey tam da bu - böyle bir şeyi inşa eden birini görmek gerçekten ilham verici."

Timothy Crosley - Hug'ın Yaratıcısı (ref)

"Eğer REST API geliştirmek için modern bir framework öğrenme arayışında isen, FastAPI'a bir göz at [...] Hızlı, kullanımı ve öğrenmesi kolay. [...]"

"API servislerimizi FastAPI'a taşıdık [...] Sizin de beğeneceğinizi düşünüyoruz. [...]"

Ines Montani - Matthew Honnibal - Explosion AI kurucuları - spaCy yaratıcıları (ref) - (ref)

"Python ile kullanıma hazır bir API oluşturmak isteyen herhangi biri için, FastAPI'ı şiddetle tavsiye ederim. Harika tasarlanmış, kullanımı kolay ve yüksek ölçeklenebilir, API odaklı geliştirme stratejimizin ana bileşeni haline geldi ve Virtual TAC Engineer gibi birçok otomasyon ve servisi yönetiyor."

Deon Pillsbury - Cisco (ref)

Komut Satırı Uygulamalarının FastAPI'ı: Typer

Eğer API yerine, terminalde kullanılmak üzere bir komut satırı uygulaması geliştiriyorsanız Typer'a göz atabilirsiniz.

Typer kısaca FastAPI'ın küçük kardeşi. Ve hedefi komut satırı uygulamalarının FastAPI'ı olmak. ⌨️ 🚀

Gereksinimler

FastAPI iki devin omuzları üstünde duruyor:

Kurulum

$ pip install fastapi

---> 100%

Uygulamamızı kullanılabilir hale getirmek için Uvicorn ya da Hypercorn gibi bir ASGI sunucusuna ihtiyacımız olacak.

$ pip install "uvicorn[standard]"

---> 100%

Örnek

Kodu Oluşturalım

 • main.py adında bir dosya oluşturup içine şu kodu yapıştıralım:
from typing import Union

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
def read_root():
  return {"Hello": "World"}


@app.get("/items/{item_id}")
def read_item(item_id: int, q: Union[str, None] = None):
  return {"item_id": item_id, "q": q}
Ya da async def...

Eğer kodunuzda async / await varsa, async def kullanalım:

from typing import Union

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
async def read_root():
  return {"Hello": "World"}


@app.get("/items/{item_id}")
async def read_item(item_id: int, q: Union[str, None] = None):
  return {"item_id": item_id, "q": q}

Not:

Eğer bu konu hakkında bilginiz yoksa async ve await dokümantasyonundaki "Aceleniz mi var?" kısmını kontrol edebilirsiniz.

Kodu Çalıştıralım

Sunucuyu aşağıdaki komutla çalıştıralım:

$ uvicorn main:app --reload

INFO:   Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:   Started reloader process [28720]
INFO:   Started server process [28722]
INFO:   Waiting for application startup.
INFO:   Application startup complete.
uvicorn main:app --reload komutuyla ilgili...

uvicorn main:app komutunu şu şekilde açıklayabiliriz:

 • main: dosya olan main.py (yani Python "modülü").
 • app: ise main.py dosyasının içerisinde app = FastAPI() satırında oluşturduğumuz FastAPI nesnesi.
 • --reload: kod değişikliklerinin ardından sunucuyu otomatik olarak yeniden başlatır. Bu parameteyi sadece geliştirme aşamasında kullanmalıyız.

Şimdi de Kontrol Edelim

Tarayıcımızda şu bağlantıyı açalım http://127.0.0.1:8000/items/5?q=somequery.

Aşağıdaki gibi bir JSON yanıtıyla karşılaşacağız:

{"item_id": 5, "q": "somequery"}

Az önce oluşturduğumuz API:

 • / ve /items/{item_id} yollarına HTTP isteği alabilir.
 • İki yolda GET operasyonlarını (HTTP metodları olarak da bilinen) kabul ediyor.
 • /items/{item_id} yolu item_id adında bir yol parametresine sahip ve bu parametre int değer almak zorundadır.
 • /items/{item_id} yolu q adında bir yol parametresine sahip ve bu parametre opsiyonel olmakla birlikte, str değer almak zorundadır.

Etkileşimli API Dokümantasyonu

Şimdi http://127.0.0.1:8000/docs bağlantısını açalım.

Swagger UI tarafından sağlanan otomatik etkileşimli bir API dokümantasyonu göreceğiz:

Swagger UI

Alternatif API Dokümantasyonu

Şimdi http://127.0.0.1:8000/redoc bağlantısını açalım.

ReDoc tarafından sağlanan otomatik dokümantasyonu göreceğiz:

ReDoc

Örneği Güncelleyelim

Şimdi main.py dosyasını, PUT isteğiyle birlikte bir gövde alacak şekilde değiştirelim.

Gövdeyi Pydantic sayesinde standart python tiplerini kullanarak tanımlayalım.

from typing import Union

from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel

app = FastAPI()


class Item(BaseModel):
  name: str
  price: float
  is_offer: Union[bool, None] = None


@app.get("/")
def read_root():
  return {"Hello": "World"}


@app.get("/items/{item_id}")
def read_item(item_id: int, q: Union[str, None] = None):
  return {"item_id": item_id, "q": q}


@app.put("/items/{item_id}")
def update_item(item_id: int, item: Item):
  return {"item_name": item.name, "item_id": item_id}

Sunucu otomatik olarak yeniden başlamış olmalı (çünkü yukarıda uvicorn komutuyla birlikte --reload parametresini kullandık).

Etkileşimli API Dokümantasyonundaki Değişimi Görelim

Şimdi http://127.0.0.1:8000/docs bağlantısına tekrar gidelim.

 • Etkileşimli API dokümantasyonu, yeni gövdede dahil olmak üzere otomatik olarak güncellenmiş olacak:

Swagger UI

 • "Try it out" butonuna tıklayalım, bu işlem API parametleri üzerinde değişiklik yapmamıza ve doğrudan API ile etkileşime geçmemize imkan sağlayacak:

Swagger UI interaction

 • Şimdi "Execute" butonuna tıklayalım, kullanıcı arayüzü API'ımız ile bağlantı kurup parametreleri gönderecek ve sonucu ekranımıza getirecek:

Swagger UI interaction

Alternatif API Dokümantasyonundaki Değişimi Görelim

Şimdi ise http://127.0.0.1:8000/redoc bağlantısına tekrar gidelim.

 • Alternatif dokümantasyonda yaptığımız değişiklikler ile birlikte yeni sorgu parametresi ve gövde bilgisi ile güncelemiş olacak:

ReDoc

Özet

Özetlemek gerekirse, parametrelerin, gövdenin, vb. veri tiplerini fonksiyon parametreleri olarak bir kere tanımlıyoruz.

Bu işlemi standart modern Python tipleriyle yapıyoruz.

Yeni bir sözdizimi yapısını, bir kütüphane özel metod veya sınıfları öğrenmeye gerek yoktur.

Hepsi sadece Python standartlarına dayalıdır.

Örnek olarak, int tanımlamak için:

item_id: int

ya da daha kompleks herhangi bir python modelini tanımlayabiliriz, örneğin Item modeli için:

item: Item

...ve sadece kısa bir parametre tipi belirterek elde ettiklerimiz:

 • Editör desteğiyle birlikte:
  • Otomatik tamamlama.
  • Tip kontrolü.
 • Veri Doğrulama:
  • Veri geçerli değilse, otomatik olarak açıklayıcı hatalar gösterir.
  • Çok derin JSON nesnelerinde bile doğrulama yapar.
 • Gelen verinin dönüşümünü aşağıdaki veri tiplerini kullanarak gerçekleştirir:
  • JSON.
  • Yol parametreleri.
  • Sorgu parametreleri.
  • Çerezler.
  • Headers.
  • Formlar.
  • Dosyalar.
 • Giden verinin dönüşümünü aşağıdaki veri tiplerini kullanarak gerçekleştirir (JSON olarak):
  • Python tiplerinin (str, int, float, bool, list, vb) dönüşümü.
  • datetime nesnesi.
  • UUID nesnesi.
  • Veritabanı modelleri.
  • ve çok daha fazlası...
 • 2 alternatif kullanıcı arayüzü dahil olmak üzere, otomatik etkileşimli API dokümantasyonu sağlar:
  • Swagger UI.
  • ReDoc.

Az önceki örneğe geri dönelim, FastAPI'ın yapacaklarına bir bakış atalım:

 • item_id'nin GET ve PUT istekleri için, yolda olup olmadığının kontol edecek.
 • item_id'nin GET ve PUT istekleri için, tipinin int olduğunu doğrulayacak.
  • Eğer değilse, sebebini belirten bir hata mesajı gösterecek.
 • Opsiyonel bir q parametresinin GET isteği içinde (http://127.0.0.1:8000/items/foo?q=somequery gibi) olup olmadığını kontrol edecek
  • q parametresini = None ile oluşturduğumuz için, opsiyonel bir parametre olacak.
  • Eğer None olmasa zorunlu bir parametre olacaktı (PUT metodunun gövdesinde olduğu gibi).
 • PUT isteği için /items/{item_id}'nin gövdesini, JSON olarak doğrulayıp okuyacak:
  • name adında zorunlu bir parametre olup olmadığını ve varsa tipinin str olup olmadığını kontol edecek.
  • price adında zorunlu bir parametre olup olmadığını ve varsa tipinin float olup olmadığını kontol edecek.
  • is_offer adında opsiyonel bir parametre olup olmadığını ve varsa tipinin float olup olmadığını kontol edecek.
  • Bunların hepsi en derin JSON nesnelerinde bile çalışacak.
 • Verilerin JSON'a ve JSON'ın python nesnesine dönüşümü otomatik olarak yapılacak.
 • Her şeyi OpenAPI ile uyumlu bir şekilde otomatik olarak dokümanlayacak ve bunlarda aşağıdaki gibi kullanılabilecek:
  • Etkileşimli dokümantasyon sistemleri.
  • Bir çok programlama dili için otomatik istemci kodu üretim sistemleri.
 • İki ayrı etkileşimli dokümantasyon arayüzünü doğrudan sağlayacak.

Daha yeni başladık ama çalışma mantığını çoktan anlamış oldunuz.

Şimdi aşağıdaki satırı değiştirmeyi deneyin:

  return {"item_name": item.name, "item_id": item_id}

...bundan:

    ... "item_name": item.name ...

...buna:

    ... "item_price": item.price ...

...ve editörünün veri tiplerini bildiğini ve otomatik tamamladığını göreceksiniz:

editor support

Daha fazal özellik içeren, daha eksiksiz bir örnek için Öğretici - Kullanıcı Rehberi sayfasını ziyaret edebilirsin.

Spoiler: Öğretici - Kullanıcı rehberi şunları içerir:

 • Parameterlerin, headers, çerezler, form alanları ve dosyalar olarak tanımlanması.
 • maximum_length ya da regex gibi doğrulama kısıtlamalarının nasıl yapılabileceği.
 • Çok güçlü ve kullanımı kolay Bağımlılık Enjeksiyonu sistemi oluşturmayı.
 • Güvenlik ve kimlik doğrulama, JWT tokenleri ile OAuth2 desteği, ve HTTP Basic doğrulaması.
 • İleri seviye fakat bir o kadarda basit olan çok derin JSON modelleri (Pydantic sayesinde).
 • GraphQL entegrasyonu: Strawberry ve diğer kütüphaneleri kullanarak.
 • Diğer ekstra özellikler (Starlette sayesinde):
  • WebSocketler
  • HTTPX ve pytest sayesinde aşırı kolay testler.
  • CORS
  • Cookie Sessions
  • ...ve daha fazlası.

Performans

Bağımsız TechEmpower kıyaslamaları gösteriyor ki, Uvicorn ile çalıştırılan FastAPI uygulamaları en hızlı Python framework'lerinden birisi, sadece Starlette ve Uvicorn'dan yavaş, ki FastAPI bunların üzerine kurulu bir kütüphanedir.

Daha fazla bilgi için, bu bölüme bir göz at Kıyaslamalar.

Opsiyonel Gereksinimler

Pydantic tarafında kullanılan:

Starlette tarafında kullanılan:

 • httpx - Eğer TestClient yapısını kullanacaksanız gereklidir.
 • jinja2 - Eğer varsayılan template konfigürasyonunu kullanacaksanız gereklidir.
 • python-multipart - Eğer request.form() ile form dönüşümü desteğini kullanacaksanız gereklidir.
 • itsdangerous - SessionMiddleware desteği için gerekli.
 • pyyaml - SchemaGenerator desteği için gerekli (Muhtemelen FastAPI kullanırken ihtiyacınız olmaz).

Hem FastAPI hem de Starlette tarafından kullanılan:

 • uvicorn - oluşturduğumuz uygulamayı servis edecek web sunucusu görevini üstlenir.
 • orjson - ORJSONResponse kullanacaksanız gereklidir.
 • ujson - UJSONResponse kullanacaksanız gerekli.

Bunların hepsini pip install fastapi[all] ile yükleyebilirsin.

Lisans

Bu proje, MIT lisansı şartları altında lisanslanmıştır.