Перейти до змісту

Параметри Cookie

Ви можете визначити параметри Cookie таким же чином, як визначаються параметри Query і Path.

Спочатку імпортуйте Cookie:

from typing import Annotated

from fastapi import Cookie, FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/items/")
async def read_items(ads_id: Annotated[str | None, Cookie()] = None):
  return {"ads_id": ads_id}
from typing import Annotated, Union

from fastapi import Cookie, FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/items/")
async def read_items(ads_id: Annotated[Union[str, None], Cookie()] = None):
  return {"ads_id": ads_id}
from typing import Union

from fastapi import Cookie, FastAPI
from typing_extensions import Annotated

app = FastAPI()


@app.get("/items/")
async def read_items(ads_id: Annotated[Union[str, None], Cookie()] = None):
  return {"ads_id": ads_id}

Tip

Бажано використовувати Annotated версію, якщо це можливо.

from fastapi import Cookie, FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/items/")
async def read_items(ads_id: str | None = Cookie(default=None)):
  return {"ads_id": ads_id}

Tip

Бажано використовувати Annotated версію, якщо це можливо.

from typing import Union

from fastapi import Cookie, FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/items/")
async def read_items(ads_id: Union[str, None] = Cookie(default=None)):
  return {"ads_id": ads_id}

Потім визначте параметри cookie, використовуючи таку ж конструкцію як для Path і Query.

Перше значення це значення за замовчуванням, ви можете також передати всі додаткові параметри валідації чи анотації:

from typing import Annotated

from fastapi import Cookie, FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/items/")
async def read_items(ads_id: Annotated[str | None, Cookie()] = None):
  return {"ads_id": ads_id}
from typing import Annotated, Union

from fastapi import Cookie, FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/items/")
async def read_items(ads_id: Annotated[Union[str, None], Cookie()] = None):
  return {"ads_id": ads_id}
from typing import Union

from fastapi import Cookie, FastAPI
from typing_extensions import Annotated

app = FastAPI()


@app.get("/items/")
async def read_items(ads_id: Annotated[Union[str, None], Cookie()] = None):
  return {"ads_id": ads_id}

Tip

Бажано використовувати Annotated версію, якщо це можливо.

from fastapi import Cookie, FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/items/")
async def read_items(ads_id: str | None = Cookie(default=None)):
  return {"ads_id": ads_id}

Tip

Бажано використовувати Annotated версію, якщо це можливо.

from typing import Union

from fastapi import Cookie, FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/items/")
async def read_items(ads_id: Union[str, None] = Cookie(default=None)):
  return {"ads_id": ads_id}

Технічні Деталі

Cookie це "сестра" класів Path і Query. Вони наслідуються від одного батьківського класу Param. Але пам'ятайте, що коли ви імпортуєте Query, Path, Cookie та інше з fastapi, це фактично функції, що повертають спеціальні класи.

Info

Для визначення cookies ви маєте використовувати Cookie, тому що в іншому випадку параметри будуть інтерпритовані, як параметри запиту.

Підсумки

Визначайте cookies за допомогою Cookie, використовуючи той же спільний шаблон, що і Query та Path.