Перейти до змісту

Тіло - Поля

Так само як ви можете визначати додаткову валідацію та метадані у параметрах функції обробки шляху за допомогою Query, Path та Body, ви можете визначати валідацію та метадані всередині моделей Pydantic за допомогою Field від Pydantic.

Імпорт Field

Спочатку вам потрібно імпортувати це:

from typing import Annotated

from fastapi import Body, FastAPI
from pydantic import BaseModel, Field

app = FastAPI()


class Item(BaseModel):
  name: str
  description: str | None = Field(
    default=None, title="The description of the item", max_length=300
  )
  price: float = Field(gt=0, description="The price must be greater than zero")
  tax: float | None = None


@app.put("/items/{item_id}")
async def update_item(item_id: int, item: Annotated[Item, Body(embed=True)]):
  results = {"item_id": item_id, "item": item}
  return results
from typing import Annotated, Union

from fastapi import Body, FastAPI
from pydantic import BaseModel, Field

app = FastAPI()


class Item(BaseModel):
  name: str
  description: Union[str, None] = Field(
    default=None, title="The description of the item", max_length=300
  )
  price: float = Field(gt=0, description="The price must be greater than zero")
  tax: Union[float, None] = None


@app.put("/items/{item_id}")
async def update_item(item_id: int, item: Annotated[Item, Body(embed=True)]):
  results = {"item_id": item_id, "item": item}
  return results
from typing import Union

from fastapi import Body, FastAPI
from pydantic import BaseModel, Field
from typing_extensions import Annotated

app = FastAPI()


class Item(BaseModel):
  name: str
  description: Union[str, None] = Field(
    default=None, title="The description of the item", max_length=300
  )
  price: float = Field(gt=0, description="The price must be greater than zero")
  tax: Union[float, None] = None


@app.put("/items/{item_id}")
async def update_item(item_id: int, item: Annotated[Item, Body(embed=True)]):
  results = {"item_id": item_id, "item": item}
  return results

Tip

Варто користуватись Annotated версією, якщо це можливо.

from fastapi import Body, FastAPI
from pydantic import BaseModel, Field

app = FastAPI()


class Item(BaseModel):
  name: str
  description: str | None = Field(
    default=None, title="The description of the item", max_length=300
  )
  price: float = Field(gt=0, description="The price must be greater than zero")
  tax: float | None = None


@app.put("/items/{item_id}")
async def update_item(item_id: int, item: Item = Body(embed=True)):
  results = {"item_id": item_id, "item": item}
  return results

Tip

Варто користуватись Annotated версією, якщо це можливо.

from typing import Union

from fastapi import Body, FastAPI
from pydantic import BaseModel, Field

app = FastAPI()


class Item(BaseModel):
  name: str
  description: Union[str, None] = Field(
    default=None, title="The description of the item", max_length=300
  )
  price: float = Field(gt=0, description="The price must be greater than zero")
  tax: Union[float, None] = None


@app.put("/items/{item_id}")
async def update_item(item_id: int, item: Item = Body(embed=True)):
  results = {"item_id": item_id, "item": item}
  return results

Warning

Зверніть увагу, що Field імпортується прямо з pydantic, а не з fastapi, як всі інші (Query, Path, Body тощо).

Оголошення атрибутів моделі

Ви можете використовувати Field з атрибутами моделі:

from typing import Annotated

from fastapi import Body, FastAPI
from pydantic import BaseModel, Field

app = FastAPI()


class Item(BaseModel):
  name: str
  description: str | None = Field(
    default=None, title="The description of the item", max_length=300
  )
  price: float = Field(gt=0, description="The price must be greater than zero")
  tax: float | None = None


@app.put("/items/{item_id}")
async def update_item(item_id: int, item: Annotated[Item, Body(embed=True)]):
  results = {"item_id": item_id, "item": item}
  return results
from typing import Annotated, Union

from fastapi import Body, FastAPI
from pydantic import BaseModel, Field

app = FastAPI()


class Item(BaseModel):
  name: str
  description: Union[str, None] = Field(
    default=None, title="The description of the item", max_length=300
  )
  price: float = Field(gt=0, description="The price must be greater than zero")
  tax: Union[float, None] = None


@app.put("/items/{item_id}")
async def update_item(item_id: int, item: Annotated[Item, Body(embed=True)]):
  results = {"item_id": item_id, "item": item}
  return results
from typing import Union

from fastapi import Body, FastAPI
from pydantic import BaseModel, Field
from typing_extensions import Annotated

app = FastAPI()


class Item(BaseModel):
  name: str
  description: Union[str, None] = Field(
    default=None, title="The description of the item", max_length=300
  )
  price: float = Field(gt=0, description="The price must be greater than zero")
  tax: Union[float, None] = None


@app.put("/items/{item_id}")
async def update_item(item_id: int, item: Annotated[Item, Body(embed=True)]):
  results = {"item_id": item_id, "item": item}
  return results

Tip

Варто користуватись Annotated версією, якщо це можливо..

from fastapi import Body, FastAPI
from pydantic import BaseModel, Field

app = FastAPI()


class Item(BaseModel):
  name: str
  description: str | None = Field(
    default=None, title="The description of the item", max_length=300
  )
  price: float = Field(gt=0, description="The price must be greater than zero")
  tax: float | None = None


@app.put("/items/{item_id}")
async def update_item(item_id: int, item: Item = Body(embed=True)):
  results = {"item_id": item_id, "item": item}
  return results

Tip

Варто користуватись Annotated версією, якщо це можливо..

from typing import Union

from fastapi import Body, FastAPI
from pydantic import BaseModel, Field

app = FastAPI()


class Item(BaseModel):
  name: str
  description: Union[str, None] = Field(
    default=None, title="The description of the item", max_length=300
  )
  price: float = Field(gt=0, description="The price must be greater than zero")
  tax: Union[float, None] = None


@app.put("/items/{item_id}")
async def update_item(item_id: int, item: Item = Body(embed=True)):
  results = {"item_id": item_id, "item": item}
  return results

Field працює так само, як Query, Path і Body, у нього такі самі параметри тощо.

Технічні деталі

Насправді, Query, Path та інші, що ви побачите далі, створюють об'єкти підкласів загального класу Param, котрий сам є підкласом класу FieldInfo з Pydantic.

І Field від Pydantic також повертає екземпляр FieldInfo.

Body також безпосередньо повертає об'єкти підкласу FieldInfo. І є інші підкласи, які ви побачите пізніше, що є підкласами класу Body.

Пам'ятайте, що коли ви імпортуєте 'Query', 'Path' та інше з 'fastapi', вони фактично є функціями, які повертають спеціальні класи.

Tip

Зверніть увагу, що кожен атрибут моделі із типом, значенням за замовчуванням та Field має ту саму структуру, що й параметр функції обробки шляху, з Field замість Path, Query і Body.

Додавання додаткової інформації

Ви можете визначити додаткову інформацію у Field, Query, Body тощо. І вона буде включена у згенеровану JSON схему.

Ви дізнаєтеся більше про додавання додаткової інформації пізніше у документації, коли вивчатимете визначення прикладів.

Warning

Додаткові ключі, передані в Field, також будуть присутні у згенерованій схемі OpenAPI для вашого додатка. Оскільки ці ключі не обов'язково можуть бути частиною специфікації OpenAPI, деякі інструменти OpenAPI, наприклад, OpenAPI валідатор, можуть не працювати з вашою згенерованою схемою.

Підсумок

Ви можете використовувати Field з Pydantic для визначення додаткових перевірок та метаданих для атрибутів моделі.

Ви також можете використовувати додаткові іменовані аргументи для передачі додаткових метаданих JSON схеми.