Ana içeriğe geç

Form Verisi

İstek gövdesinde JSON verisi yerine form alanlarını karşılamanız gerketiğinde Form sınıfını kullanabilirsiniz.

Bilgi

Formları kullanmak için öncelikle python-multipart paketini indirmeniz gerekmektedir.

Örneğin pip install python-multipart.

Form Sınıfını Projenize Dahil Edin

Form sınıfını fastapi'den projenize dahil edin:

from typing import Annotated

from fastapi import FastAPI, Form

app = FastAPI()


@app.post("/login/")
async def login(username: Annotated[str, Form()], password: Annotated[str, Form()]):
  return {"username": username}
from fastapi import FastAPI, Form
from typing_extensions import Annotated

app = FastAPI()


@app.post("/login/")
async def login(username: Annotated[str, Form()], password: Annotated[str, Form()]):
  return {"username": username}

Tip

Prefer to use the Annotated version if possible.

from fastapi import FastAPI, Form

app = FastAPI()


@app.post("/login/")
async def login(username: str = Form(), password: str = Form()):
  return {"username": username}

Form Parametrelerini Tanımlayın

Form parametrelerini Body veya Query için yaptığınız gibi oluşturun:

from typing import Annotated

from fastapi import FastAPI, Form

app = FastAPI()


@app.post("/login/")
async def login(username: Annotated[str, Form()], password: Annotated[str, Form()]):
  return {"username": username}
from fastapi import FastAPI, Form
from typing_extensions import Annotated

app = FastAPI()


@app.post("/login/")
async def login(username: Annotated[str, Form()], password: Annotated[str, Form()]):
  return {"username": username}

Tip

Prefer to use the Annotated version if possible.

from fastapi import FastAPI, Form

app = FastAPI()


@app.post("/login/")
async def login(username: str = Form(), password: str = Form()):
  return {"username": username}

Örneğin, OAuth2 spesifikasyonunun kullanılabileceği ("şifre akışı" olarak adlandırılan) yollardan birinde, form alanları olarak "username" ve "password" gönderilmesi gerekir.

Bu spesifikasyon form alanlarını adlandırırken isimlerinin birebir username ve password olmasını ve JSON verisi yerine form verisi olarak gönderilmesini gerektirir.

Form sınıfıyla tanımlama yaparken Body, Query, Path ve Cookie sınıflarında kullandığınız aynı validasyon, örnekler, isimlendirme (örneğin username yerine user-name kullanımı) ve daha fazla konfigurasyonu kullanabilirsiniz.

Bilgi

Form doğrudan Body sınıfını miras alan bir sınıftır.

İpucu

Form gövdelerini tanımlamak için Form sınıfını kullanmanız gerekir; çünkü bu olmadan parametreler sorgu parametreleri veya gövde (JSON) parametreleri olarak yorumlanır.

"Form Alanları" Hakkında

HTML formlarının (<form></form>) verileri sunucuya gönderirken JSON'dan farklı özel bir kodlama kullanır.

FastAPI bu verilerin JSON yerine doğru şekilde okunmasını sağlayacaktır.

Teknik Detaylar

Form verileri normalde application/x-www-form-urlencoded medya tipiyle kodlanır.

Ancak form içerisinde dosyalar yer aldığında multipart/form-data olarak kodlanır. Bir sonraki bölümde dosyaların işlenmesi hakkında bilgi edineceksiniz.

Form kodlama türleri ve form alanları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız MDN web docs for POST sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Uyarı

Yol operasyonları içerisinde birden fazla Form parametresi tanımlayabilirsiniz ancak bunlarla birlikte JSON verisi kabul eden Body alanları tanımlayamazsınız çünkü bu durumda istek gövdesi application/json yerine application/x-www-form-urlencoded ile kodlanmış olur.

Bu FastAPI'ın getirdiği bir kısıtlama değildir, HTTP protokolünün bir parçasıdır.

Özet

Form verisi girdi parametreleri tanımlamak için Form sınıfını kullanın.