Ana içeriğe geç

İlk Adımlar

En sade FastAPI dosyası şu şekilde görünür:

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
async def root():
  return {"message": "Hello World"}

Yukarıdaki içeriği bir main.py dosyasına kopyalayalım.

Uygulamayı çalıştıralım:

$ uvicorn main:app --reload

<span style="color: green;">INFO</span>:   Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
<span style="color: green;">INFO</span>:   Started reloader process [28720]
<span style="color: green;">INFO</span>:   Started server process [28722]
<span style="color: green;">INFO</span>:   Waiting for application startup.
<span style="color: green;">INFO</span>:   Application startup complete.

Not

uvicorn main:app komutunu şu şekilde açıklayabiliriz:

 • main: dosya olan main.py (yani Python "modülü").
 • app: ise main.py dosyasının içerisinde app = FastAPI() satırında oluşturduğumuz FastAPI nesnesi.
 • --reload: kod değişikliklerinin ardından sunucuyu otomatik olarak yeniden başlatır. Bu parameteyi sadece geliştirme aşamasında kullanmalıyız.

Çıktı olarak şöyle bir satır ile karşılaşacaksınız:

INFO:   Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)

Bu satır, yerel makinenizde uygulamanızın çalıştığı bağlantıyı gösterir.

Kontrol Edelim

Tarayıcınızı açıp http://127.0.0.1:8000 bağlantısına gidin.

Şu şekilde bir JSON yanıtı ile karşılaşacağız:

{"message": "Hello World"}

Etkileşimli API Dokümantasyonu

Şimdi http://127.0.0.1:8000/docs bağlantısını açalım.

Swagger UI tarafından sağlanan otomatik etkileşimli bir API dokümantasyonu göreceğiz:

Swagger UI

Alternatif API Dokümantasyonu

Şimdi http://127.0.0.1:8000/redoc bağlantısını açalım.

ReDoc tarafından sağlanan otomatik dokümantasyonu göreceğiz:

ReDoc

OpenAPI

FastAPI, OpenAPI standardını kullanarak tüm API'ınızın tamamını tanımlayan bir "şema" oluşturur.

"Şema"

"Şema", bir şeyin tanımı veya açıklamasıdır. Geliştirilen koddan ziyade soyut bir açıklamadır.

API "Şeması"

Bu durumda, OpenAPI, API şemasını nasıl tanımlayacağınızı belirten bir şartnamedir.

Bu şema tanımı, API yollarınızla birlikte yollarınızın aldığı olası parametreler gibi tanımlamaları içerir.

Veri "Şeması"

"Şema" terimi, JSON içeriği gibi bazı verilerin şeklini de ifade edebilir.

Bu durumda, JSON özellikleri ve sahip oldukları veri türleri gibi anlamlarına gelir.

OpenAPI ve JSON Şema

OpenAPI, API'niz için bir API şeması tanımlar. Ve bu şema, JSON veri şemaları standardı olan JSON Şema kullanılarak API'niz tarafından gönderilen ve alınan verilerin tanımlarını (veya "şemalarını") içerir.

openapi.json Dosyasına Göz At

Ham OpenAPI şemasının nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, FastAPI otomatik olarak tüm API'ınızın tanımlamalarını içeren bir JSON (şeması) oluşturur.

Bu şemayı direkt olarak http://127.0.0.1:8000/openapi.json bağlantısından görüntüleyebilirsiniz.

Aşağıdaki gibi başlayan bir JSON ile karşılaşacaksınız:

{
  "openapi": "3.1.0",
  "info": {
    "title": "FastAPI",
    "version": "0.1.0"
  },
  "paths": {
    "/items/": {
      "get": {
        "responses": {
          "200": {
            "description": "Successful Response",
            "content": {
              "application/json": {...

OpenAPI Ne İşe Yarar?

OpenAPI şeması, FastAPI projesinde bulunan iki etkileşimli dokümantasyon sistemine güç veren şeydir.

OpenAPI'ya dayalı düzinelerce alternatif etkileşimli dokümantasyon aracı mevcuttur. FastAPI ile oluşturulmuş uygulamanıza bu alternatiflerden herhangi birini kolayca ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, API'ınızla iletişim kuracak önyüz, mobil veya IoT uygulamaları gibi istemciler için otomatik olarak kod oluşturabilirsiniz.

Adım Adım Özetleyelim

Adım 1: FastAPIyı Projemize Dahil Edelim

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
async def root():
  return {"message": "Hello World"}

FastAPI, API'niz için tüm işlevselliği sağlayan bir Python sınıfıdır.

Teknik Detaylar

FastAPI doğrudan Starlette'i miras alan bir sınıftır.

Starlette'in tüm işlevselliğini FastAPI ile de kullanabilirsiniz.

Adım 2: Bir FastAPI "Örneği" Oluşturalım

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
async def root():
  return {"message": "Hello World"}

Burada app değişkeni FastAPI sınıfının bir örneği olacaktır.

Bu, tüm API'yı oluşturmak için ana etkileşim noktası olacaktır.

Bu app değişkeni, uvicorn komutunda atıfta bulunulan değişkenin ta kendisidir.

$ uvicorn main:app --reload

<span style="color: green;">INFO</span>:   Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)

Uygulamanızı aşağıdaki gibi oluşturursanız:

from fastapi import FastAPI

my_awesome_api = FastAPI()


@my_awesome_api.get("/")
async def root():
  return {"message": "Hello World"}

Ve bunu main.py dosyasına yerleştirirseniz eğer uvicorn komutunu şu şekilde çalıştırabilirsiniz:

$ uvicorn main:my_awesome_api --reload

<span style="color: green;">INFO</span>:   Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)

Adım 3: Bir Yol Operasyonu Oluşturalım

Yol

Burada "yol" bağlantıda bulunan ilk / ile başlayan ve sonrasında gelen kısmı ifade eder.

Yani, şu şekilde bir bağlantıda:

https://example.com/items/foo

... yol şöyle olur:

/items/foo

Bilgi

"Yol" genellikle "endpoint" veya "route" olarak adlandırılır.

Bir API oluştururken, "yol", "kaynaklar" ile "endişeleri" ayırmanın ana yöntemidir.

Operasyonlar

Burada "operasyon" HTTP "metodlarından" birini ifade eder.

Bunlardan biri:

 • POST
 • GET
 • PUT
 • DELETE

...veya daha az kullanılan diğerleri:

 • OPTIONS
 • HEAD
 • PATCH
 • TRACE

HTTP protokolünde, bu "metodlardan" birini (veya daha fazlasını) kullanarak her bir yol ile iletişim kurabilirsiniz.


API oluştururkan, belirli bir amaca hizmet eden belirli HTTP metodlarını kullanırsınız.

Normalde kullanılan:

 • POST: veri oluşturmak.
 • GET: veri okumak.
 • PUT: veriyi güncellemek.
 • DELETE: veriyi silmek.

Bu nedenle, OpenAPI'da HTTP metodlarından her birine "operasyon" denir.

Biz de onları "operasyonlar" olarak adlandıracağız.

Bir Yol Operasyonu Dekoratörü Tanımlayalım

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
async def root():
  return {"message": "Hello World"}

@app.get("/") dekoratörü, FastAPI'a hemen altındaki fonksiyonun aşağıdaki durumlardan sorumlu olduğunu söyler:

 • get operasyonu ile
 • / yoluna gelen istekler

@decorator Bilgisi

Python'da @something sözdizimi "dekoratör" olarak adlandırılır.

Dekoratörler, dekoratif bir şapka gibi (sanırım terim buradan geliyor) fonksiyonların üzerlerine yerleştirilirler.

Bir "dekoratör" hemen altında bulunan fonksiyonu alır ve o fonksiyon ile bazı işlemler gerçekleştirir.

Bizim durumumuzda, kullandığımız dekoratör, FastAPI'a altındaki fonksiyonun / yoluna gelen get metodlu isteklerden sorumlu olduğunu söyler.

Bu bir yol operasyonu dekoratörüdür.

Ayrıca diğer operasyonları da kullanabilirsiniz:

 • @app.post()
 • @app.put()
 • @app.delete()

Daha az kullanılanları da kullanabilirsiniz:

 • @app.options()
 • @app.head()
 • @app.patch()
 • @app.trace()

İpucu

Her işlemi (HTTP metod) istediğiniz gibi kullanmakta özgürsünüz.

FastAPI herhangi bir özel amacı veya anlamı olması konusunda ısrarcı olmaz.

Buradaki bilgiler bir gereklilik değil, bir kılavuz olarak sunulmaktadır.

Mesela GraphQL kullanırkan genelde tüm işlemleri yalnızca POST operasyonunu kullanarak gerçekleştirirsiniz.

Adım 4: Yol Operasyonu Fonksiyonunu Tanımlayın

Aşağıdaki, bizim yol operasyonu fonksiyonumuzdur:

 • yol: /
 • operasyon: get
 • fonksiyon: "dekoratör"ün (@app.get("/")'in) altındaki fonksiyondur.
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
async def root():
  return {"message": "Hello World"}

Bu bir Python fonksiyonudur.

Bu fonksiyon bir GET işlemi kullanılarak "/" bağlantısına bir istek geldiğinde FastAPI tarafından çağrılır.

Bu durumda bu fonksiyon bir async fonksiyondur.


Bu fonksiyonu async def yerine normal bir fonksiyon olarak da tanımlayabilirsiniz.

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
def root():
  return {"message": "Hello World"}

Not

Eğer farkı bilmiyorsanız, Async: "Aceleniz mi var?" sayfasını kontrol edebilirsiniz.

Adım 5: İçeriği Geri Döndürün

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
async def root():
  return {"message": "Hello World"}

Bir dict, list veya str, int gibi tekil değerler döndürebilirsiniz.

Ayrıca, Pydantic modelleri de döndürebilirsiniz (bu konu ileriki aşamalarda irdelenecektir).

Otomatik olarak JSON'a dönüştürülecek (ORM'ler vb. dahil) başka birçok nesne ve model vardır. En beğendiklerinizi kullanmayı deneyin, yüksek ihtimalle destekleniyordur.

Özet

 • FastAPI'yı projemize dahil ettik.
 • Bir app örneği oluşturduk.
 • Bir yol operasyonu dekoratörü (@app.get("/") gibi) yazdık.
 • Bir yol operasyonu fonksiyonu (def root(): ... gibi) yazdık.
 • Geliştirme sunucumuzu (uvicorn main:app --reload gibi) çalıştırdık.