Ana içeriğe geç

Sorgu Parametreleri

Fonksiyonda yol parametrelerinin parçası olmayan diğer tanımlamalar otomatik olarak "sorgu" parametresi olarak yorumlanır.

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()

fake_items_db = [{"item_name": "Foo"}, {"item_name": "Bar"}, {"item_name": "Baz"}]


@app.get("/items/")
async def read_item(skip: int = 0, limit: int = 10):
  return fake_items_db[skip : skip + limit]

Sorgu, bağlantıdaki ? kısmından sonra gelen ve & işareti ile ayrılan anahtar-değer çiftlerinin oluşturduğu bir kümedir.

Örneğin, aşağıdaki bağlantıda:

http://127.0.0.1:8000/items/?skip=0&limit=10

...sorgu parametreleri şunlardır:

 • skip: değeri 0'dır
 • limit: değeri 10'dır

Parametreler bağlantının bir parçası oldukları için doğal olarak string olarak değerlendirilirler.

Fakat, Python tipleri ile tanımlandıkları zaman (yukarıdaki örnekte int oldukları gibi), parametreler o tiplere dönüştürülür ve o tipler çerçevesinde doğrulanırlar.

Yol parametreleri için geçerli olan her türlü işlem aynı şekilde sorgu parametreleri için de geçerlidir:

 • Editör desteği (şüphesiz)
 • Veri "ayrıştırma"
 • Veri doğrulama
 • Otomatik dokümantasyon

Varsayılanlar

Sorgu parametreleri, adres yolunun sabit bir parçası olmadıklarından dolayı isteğe bağlı ve varsayılan değere sahip olabilirler.

Yukarıdaki örnekte skip=0 ve limit=10 varsayılan değere sahiplerdir.

Yani, aşağıdaki bağlantıya gitmek:

http://127.0.0.1:8000/items/

şu adrese gitmek ile aynı etkiye sahiptir:

http://127.0.0.1:8000/items/?skip=0&limit=10

Ancak, mesela şöyle bir adresi ziyaret ederseniz:

http://127.0.0.1:8000/items/?skip=20

Fonksiyonunuzdaki parametre değerleri aşağıdaki gibi olacaktır:

 • skip=20: çünkü bağlantıda böyle tanımlandı.
 • limit=10: çünkü varsayılan değer buydu.

İsteğe Bağlı Parametreler

Aynı şekilde, varsayılan değerlerini None olarak atayarak isteğe bağlı parametreler tanımlayabilirsiniz:

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/items/{item_id}")
async def read_item(item_id: str, q: str | None = None):
  if q:
    return {"item_id": item_id, "q": q}
  return {"item_id": item_id}
from typing import Union

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/items/{item_id}")
async def read_item(item_id: str, q: Union[str, None] = None):
  if q:
    return {"item_id": item_id, "q": q}
  return {"item_id": item_id}

Bu durumda, q fonksiyon parametresi isteğe bağlı olacak ve varsayılan değer olarak None alacaktır.

Ek bilgi

Ayrıca, dikkatinizi çekerim ki; FastAPI, item_id parametresinin bir yol parametresi olduğunu ve q parametresinin yol değil bir sorgu parametresi olduğunu fark edecek kadar beceriklidir.

Sorgu Parametresi Tip Dönüşümü

Aşağıda görüldüğü gibi dönüştürülmek üzere bool tipleri de tanımlayabilirsiniz:

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/items/{item_id}")
async def read_item(item_id: str, q: str | None = None, short: bool = False):
  item = {"item_id": item_id}
  if q:
    item.update({"q": q})
  if not short:
    item.update(
      {"description": "This is an amazing item that has a long description"}
    )
  return item
from typing import Union

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/items/{item_id}")
async def read_item(item_id: str, q: Union[str, None] = None, short: bool = False):
  item = {"item_id": item_id}
  if q:
    item.update({"q": q})
  if not short:
    item.update(
      {"description": "This is an amazing item that has a long description"}
    )
  return item

Bu durumda, eğer şu adrese giderseniz:

http://127.0.0.1:8000/items/foo?short=1

veya

http://127.0.0.1:8000/items/foo?short=True

veya

http://127.0.0.1:8000/items/foo?short=true

veya

http://127.0.0.1:8000/items/foo?short=on

veya

http://127.0.0.1:8000/items/foo?short=yes

veya adres, herhangi farklı bir harf varyasyonu içermesi durumuna rağmen (büyük harf, sadece baş harfi büyük kelime, vb.) fonksiyonunuz, bool tipli short parametresini True olarak algılayacaktır. Aksi halde False olarak algılanacaktır.

Çoklu Yol ve Sorgu Parametreleri

FastAPI neyin ne olduğunu ayırt edebileceğinden dolayı aynı anda birden fazla yol ve sorgu parametresi tanımlayabilirsiniz.

Ve parametreleri, herhangi bir sıraya koymanıza da gerek yoktur.

İsimlerine göre belirleneceklerdir:

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/users/{user_id}/items/{item_id}")
async def read_user_item(
  user_id: int, item_id: str, q: str | None = None, short: bool = False
):
  item = {"item_id": item_id, "owner_id": user_id}
  if q:
    item.update({"q": q})
  if not short:
    item.update(
      {"description": "This is an amazing item that has a long description"}
    )
  return item
from typing import Union

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/users/{user_id}/items/{item_id}")
async def read_user_item(
  user_id: int, item_id: str, q: Union[str, None] = None, short: bool = False
):
  item = {"item_id": item_id, "owner_id": user_id}
  if q:
    item.update({"q": q})
  if not short:
    item.update(
      {"description": "This is an amazing item that has a long description"}
    )
  return item

Zorunlu Sorgu Parametreleri

Türü yol olmayan bir parametre (şu ana kadar sadece sorgu parametrelerini gördük) için varsayılan değer tanımlarsanız o parametre zorunlu olmayacaktır.

Parametre için belirli bir değer atamak istemeyip parametrenin sadece isteğe bağlı olmasını istiyorsanız değerini None olarak atayabilirsiniz.

Fakat, bir sorgu parametresini zorunlu yapmak istiyorsanız varsayılan bir değer atamamanız yeterli olacaktır:

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/items/{item_id}")
async def read_user_item(item_id: str, needy: str):
  item = {"item_id": item_id, "needy": needy}
  return item

Burada needy parametresi str tipinden oluşan zorunlu bir sorgu parametresidir.

Eğer tarayıcınızda şu bağlantıyı:

http://127.0.0.1:8000/items/foo-item

...needy parametresini eklemeden açarsanız şuna benzer bir hata ile karşılaşırsınız:

{
 "detail": [
  {
   "type": "missing",
   "loc": [
    "query",
    "needy"
   ],
   "msg": "Field required",
   "input": null,
   "url": "https://errors.pydantic.dev/2.1/v/missing"
  }
 ]
}

needy zorunlu bir parametre olduğundan dolayı bağlantıda tanımlanması gerekir:

http://127.0.0.1:8000/items/foo-item?needy=sooooneedy

...bu iş görür:

{
  "item_id": "foo-item",
  "needy": "sooooneedy"
}

Ve elbette, bazı parametreleri zorunlu, bazılarını varsayılan değerli ve bazılarını tamamen opsiyonel olarak tanımlayabilirsiniz:

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/items/{item_id}")
async def read_user_item(
  item_id: str, needy: str, skip: int = 0, limit: int | None = None
):
  item = {"item_id": item_id, "needy": needy, "skip": skip, "limit": limit}
  return item
from typing import Union

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/items/{item_id}")
async def read_user_item(
  item_id: str, needy: str, skip: int = 0, limit: Union[int, None] = None
):
  item = {"item_id": item_id, "needy": needy, "skip": skip, "limit": limit}
  return item

Bu durumda, 3 tane sorgu parametresi var olacaktır:

 • needy, zorunlu bir str.
 • skip, varsayılan değeri 0 olan bir int.
 • limit, isteğe bağlı bir int.

İpucu

Ayrıca, Yol Parametrelerinde de kullanıldığı şekilde Enum sınıfından faydalanabilirsiniz.