Przejdź do treści

Samouczek

Ten samouczek pokaże Ci, krok po kroku, jak używać większości funkcji FastAPI.

Każda część korzysta z poprzednich, ale jest jednocześnie osobnym tematem. Możesz przejść bezpośrednio do każdego rozdziału, jeśli szukasz rozwiązania konkretnego problemu.

Samouczek jest tak zbudowany, żeby służył jako punkt odniesienia w przyszłości.

Możesz wracać i sprawdzać dokładnie to czego potrzebujesz.

Wykonywanie kodu

Wszystkie fragmenty kodu mogą być skopiowane bezpośrednio i użyte (są poprawnymi i przetestowanymi plikami).

Żeby wykonać każdy przykład skopiuj kod to pliku main.py i uruchom uvicorn za pomocą:

$ uvicorn main:app --reload

<span style="color: green;">INFO</span>:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
<span style="color: green;">INFO</span>:     Started reloader process [28720]
<span style="color: green;">INFO</span>:     Started server process [28722]
<span style="color: green;">INFO</span>:     Waiting for application startup.
<span style="color: green;">INFO</span>:     Application startup complete.

BARDZO zalecamy pisanie bądź kopiowanie kodu, edycję, a następnie wykonywanie go lokalnie.

Użycie w Twoim edytorze jest tym, co pokazuje prawdziwe korzyści z FastAPI, pozwala zobaczyć jak mało kodu musisz napisać, wszystkie funkcje, takie jak kontrola typów, automatyczne uzupełnianie, itd.


Instalacja FastAPI

Jako pierwszy krok zainstaluj FastAPI.

Na potrzeby samouczka możesz zainstalować również wszystkie opcjonalne biblioteki:

$ pip install "fastapi[all]"

---> 100%

...wliczając w to uvicorn, który będzie służył jako serwer wykonujacy Twój kod.

Note

Możesz również wykonać instalację "krok po kroku".

Prawdopodobnie zechcesz to zrobić, kiedy będziesz wdrażać swoją aplikację w środowisku produkcyjnym:

pip install fastapi

Zainstaluj też uvicorn, który będzie służył jako serwer:

pip install "uvicorn[standard]"

Tak samo możesz zainstalować wszystkie dodatkowe biblioteki, których chcesz użyć.

Zaawansowany poradnik

Jest też Zaawansowany poradnik, który możesz przeczytać po lekturze tego Samouczka.

Zaawansowany poradnik opiera się na tym samouczku, używa tych samych pojęć, żeby pokazać Ci kilka dodatkowych funkcji.

Najpierw jednak powinieneś przeczytać Samouczek (czytasz go teraz).

Ten rozdział jest zaprojektowany tak, że możesz stworzyć kompletną aplikację używając tylko informacji tutaj zawartych, a następnie rozszerzać ją na różne sposoby, w zależności od potrzeb, używając kilku dodatkowych pomysłów z Zaawansowanego poradnika.