پرش به محتویات

میان‌افزار - middleware

شما میتوانید میان‌افزارها را در FastAPI اضافه کنید.

"میان‌افزار" یک تابع است که با هر درخواست(request) قبل از پردازش توسط هر path operation (عملیات مسیر) خاص کار می‌کند. همچنین با هر پاسخ(response) قبل از بازگشت آن نیز کار می‌کند.

 • هر درخواستی (request) که به برنامه شما می آید را می گیرد.
 • سپس می تواند کاری برای آن درخواست انجام دهید یا هر کد مورد نیازتان را اجرا کنید.
 • سپس درخواست را به بخش دیگری از برنامه (توسط یک path operation مشخص) برای پردازش ارسال می کند.
 • سپس پاسخ تولید شده توسط برنامه را (توسط یک path operation مشخص) دریافت می‌کند.
 • می تواند کاری با پاسخ انجام دهید یا هر کد مورد نیازتان را اجرا کند.
 • سپس پاسخ را برمی گرداند.

جزئیات فنی

در صورت وجود وابستگی هایی با yield، کد خروجی پس از اجرای میان‌‌افزار اجرا خواهد شد.

در صورت وجود هر گونه وظایف پس زمینه (که در ادامه توضیح داده می‌شوند)، تمام میان‌افزارها پس از آن اجرا خواهند شد.

ساخت یک میان افزار

برای ایجاد یک میان‌افزار، از دکوریتور @app.middleware("http") در بالای یک تابع استفاده می‌شود.

تابع میان افزار دریافت می کند: * درخواست * تابع call_next که درخواست را به عنوان پارامتر دریافت می کند * این تابع درخواست را به path operation مربوطه ارسال می کند. * سپس پاسخ تولید شده توسط path operation مربوطه را برمی‌گرداند. * شما می‌توانید سپس پاسخ را تغییر داده و پس از آن را برگردانید.

import time

from fastapi import FastAPI, Request

app = FastAPI()


@app.middleware("http")
async def add_process_time_header(request: Request, call_next):
  start_time = time.time()
  response = await call_next(request)
  process_time = time.time() - start_time
  response.headers["X-Process-Time"] = str(process_time)
  return response

!!! نکته به خاطر داشته باشید که هدرهای اختصاصی سفارشی را می توان با استفاده از پیشوند "X-" اضافه کرد.

اما اگر هدرهای سفارشی دارید که می‌خواهید مرورگر کاربر بتواند آنها را ببیند، باید آنها را با استفاده از پارامتر `expose_headers` که در مستندات <a href="https://www.starlette.io/middleware/#corsmiddleware" class="external-link" target="_blank">CORS از Starlette</a> توضیح داده شده است، به پیکربندی CORS خود اضافه کنید.

جزئیات فنی

شما همچنین می‌توانید از from starlette.requests import Request استفاده کنید.

FastAPI این را به عنوان یک سهولت برای شما به عنوان برنامه‌نویس فراهم می‌کند. اما این مستقیما از Starlette به دست می‌آید.

قبل و بعد از پاسخ

شما می‌توانید کدی را برای اجرا با درخواست، قبل از اینکه هر path operation آن را دریافت کند، اضافه کنید.

همچنین پس از تولید پاسخ، قبل از بازگشت آن، می‌توانید کدی را اضافه کنید.

به عنوان مثال، می‌توانید یک هدر سفارشی به نام X-Process-Time که شامل زمان پردازش درخواست و تولید پاسخ به صورت ثانیه است، اضافه کنید.

import time

from fastapi import FastAPI, Request

app = FastAPI()


@app.middleware("http")
async def add_process_time_header(request: Request, call_next):
  start_time = time.time()
  response = await call_next(request)
  process_time = time.time() - start_time
  response.headers["X-Process-Time"] = str(process_time)
  return response

## سایر میان افزار

شما می‌توانید بعداً در مورد میان‌افزارهای دیگر در راهنمای کاربر پیشرفته: میان‌افزار پیشرفته بیشتر بخوانید.

شما در بخش بعدی در مورد این که چگونه با استفاده از یک میان‌افزار، CORS را مدیریت کنید، خواهید خواند.